Kaarinan kaupungin tietosuojaportaali

Esittely

Kaarinan kaupunki on sitoutunut tuottamaan palveluita tietoturvallisesti kiinnittäen erityisesti huomiota tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin. Julkaisemme tässä tietosuojaportaalissa kaupungin toiminnassa käytettävien henkilörekistereiden tietosuojaselosteet eli käsittelytoimien kuvaukset. Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja Suomen tietosuojaki. 

Portaalin kautta löydät myös lomakkeita ja ohjeistusta tietopyyntöjen tekemiseen.

Kaarinan kaupungin toiminta, palveluiden tuottaminen ja niiden tehokkuus ovat riippuvaisia tietojenkäsittelystä ja sen toimintakyvystä, turvallisuudesta ja virheettömyydestä. Tietojenkäsittelyn turvallisuus on toiminnan jatkuvuuden ja palveluiden laadun kannalta erittäin tärkeää. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa kuvataan ne periaatteet, joita noudatetaan kaupunkikonsernissa tietoturvan ja tietosuojan
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Alla linkki kaupunginhallituksen 6.11.2023 hyväksymää kaupunkikonsernin tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan.

Kaarinan kaupunkikonsernin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

 

Tietopyynnöt ja tietojen korjaamispyyntö

Hallintopalveluiden tietojen tarkistuspyyntölomake

Hallintopalveluiden tietojen korjaamispyyntölomake

Sivistyspalveluiden tietojen tarkistuspynntölomake

Sivistyspalveluiden tietojen korjaamispyyntölomake

Teknisten palveluiden ja Kaupunkikehityspalveluiden tietojen tarkistuspyyntölomake

Teknisten palveluiden ja Kaupunkikehityspalveluiden tietojen korjaamispynntölomake