Kaarinan kaupungin tietosuojaportaali

Esittely

Kaarinan kaupunki on sitoutunut tuottamaan palveluita tietoturvallisesti kiinnittäen erityisesti huomiota tietosuojaan ja rekisteröityjen oikeuksiin. Julkaisemme tietosuojaportaalissa kaupungin henkilörekistereiden tietosuojaselosteet (käsittelytoimien kuvaus). Portaalin kautta löydät myös lomakkeita ja ohjeistusta tietopyyntöjen tekemiseen.

Kaarinan kaupungin toiminta, palveluiden tuottaminen ja niiden tehokkuus ovat riippuvaisia tietojenkäsittelystä ja sen toimintakyvystä, turvallisuudesta ja virheettömyydestä. Tietojenkäsittelyn turvallisuus on toiminnan jatkuvuuden ja palveluiden laadun kannalta erittäin tärkeää. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa kuvataan ne periaatteet, joita noudatetaan kaupunkikonsernissa tietoturvan ja tietosuojan
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Kaarinan kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin keväällä 2016 (14.4.2016) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Asetuksen soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot. Uudistuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Tietosuojauudistus koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus korvaa vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin. Asetus sisältää säännökset mm. henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvoitteista ja vastuista (myös sopimukset), rekisteröidyn suostumuksen edellytyksistä ja arkaluonteisten tietojen käsittelystä.